0913 886 929

Tag Archives: Dụng cụ đập đá

Giật mình ‘thị trường ngầm’ đồ nghề ‘đập đá’ tại Sài thành

Theo chân một số dân chơi, PV đã biết được các điểm buôn bán dụng cụ “đập đá” với đầy đủ “đồ chơi” tại Sài thành. Trong vai người đi tìm đồ nghề “đập đá”, PV tiếp cận được N., một tay ăn chơi để tìm mua dụng cụ “đập đá”. Hẹn nhau tại một […]