0913 886 929

Tag Archives: Hội chứng cai nghiện heroin

12 hội chứng cai nghiện heroin và phương pháp cai nghiện heroin thành công

Hội chứng cai ma túy là trạng thái phản ứng của cơ thể khi cắt hoặc giảm chất ma túy đang sử dụng ở những người nghiện ma túy. Biểu hiện lâm sàng của hội chứng cai khác nhau phụ thuộc vào loại ma túy đang sử dụng. Nét đặc trưng của hội chứng cai […]