0913 886 929

Tag Archives: Trung tâm cai nghiện tại TP HCM

Hình ảnh Trung tâm Nhân Chính

Hình ảnh cổng vào của Trung tâm Tư vấn & Điều trị nghiện ma túy tự nguyện Nhân Chính tại Thái Nguyên Hình ảnh cổng vào của Trung tâm Tư vấn & Điều trị nghiện ma túy tự nguyện Nhân Chính tại Ninh Bình   Khuôn viên khu bệnh nhân   Phòng y tế và xét […]

Trung tâm Tư vấn & Điều trị nghiện ma túy tự nguyện Nhân Chính

Trung tâm Tư vấn & Điều trị nghiện ma túy tự nguyện Nhân Chính 1. Đôi nét về người sáng lập Trung tâm Giám đốc Công ty TNHH Nhân Chính -Trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy tự nguyện Nhân Chính – ông Nguyễn Đức Vinh là một lương y tâm huyết […]